Lageret i Viby udbygges og bebyggelsesprocenten presses til det yderste, da der også skal være plads til at bygge nyt stuehus senere.